Praznjenje in čiščenje greznic, praznjenje lovilcev in usedalnikov

 

Za naročilo pokličite tel. št. 041/669-400 ali pošljite povpraševanje.


Storitve izvajamo z naslednjimi delovnimi stroji:


 

Kanal-jet Scania 124Gkapaciteta cisterne: 11 m3 mulj + 2 m3 voda
cisterna s premično steno
dolžina cevi: 40m + dodatno po dogovoru

 

Kanal-jet Scania P114


kapaciteta cisterne: 9 m3 mulj + 2 m3 voda
cisterna s premično steno
dolžina cevi: 40m + dodatno po dogovoru


Kanal-jet MB 2527:kapaciteta cisterne: 10 m3 mulj + 2 m3 voda
cisterna s premično steno
dolžina cevi: 40m + dodatno po dogovoru


Unimog U417 + cisterna Creinakapaciteta cisterne: 6 m3 mulj + 2 m3 voda
dolžina cevi: 40m + dodatno po dogovoru

za dostop do težje dostopnih lokacij


Gospodinjstva:


Pokličite nas za:


praznjenje in čiščenje greznic

črpanje blata iz male oz. hišne čistilne naprave


Greznične gošče in mulj iz malih čistilnih naprav odpeljemo na centralno čistilno napravo.

Za naročilo pokličite tel. št. 041/669-400
Podjetja:


Pokličite nas za odvoz:


grezničnih gošč,

mulja iz male čistilne naprave,

gošč iz oljnih in maščobnih lovilcev,

gošč in mulja iz raznih usedalnikov,

usedlin iz peskolovov, propustov, meteornih jaškov,

gošč iz črpališč in vrtin,

gošč iz mobilnih WC-jev...


Gošče oziroma usedline odpeljemo na deponijo in izdamo evidenčni list.


Za naročilo pokličite tel. št. 041/669-400 ali

pošljite povpraševanje.


Področja, ki jih pokrivamo, so med drugim tudi:


ČIščenje kanalov, lovilcev, čistilnih naprav v industriji

 

Praznenje in visokotlačno čiščenje različnih vrst bazenov
Čiščenje kanalizacije v parkirnih hišah, vključno ravnanje z infektivnimi odpadki


Čiščenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav na težje dostopnih lokacijah